Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tổng kết công tác năm 2023

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo TTCP và sự phối hợp công tác của các Cục, Vụ, đơn vị thuộc TTCP và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương, tập thể công chức, viên chức, người lao động Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp TTCP đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị trong Khối thi đua đã xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đến 100% đảng viên, viên chức, người lao động; tổ chức triển khai phát động phong trào thi đua năm 2023, ký giao ước thi đua khối các đơn vị sự nghiệp năm 2023.

Kết quả, 100% viên chức và người lao động trong khối đều hiểu, nắm vững mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, hình thức phát động thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Báo Thanh tra, với sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban biên tập, Báo Thanh tra luôn bảo đảm công tác xuất bản thường xuyên với 1 kỳ báo in/tuần và bảo đảm tin bài cập nhật thường xuyên trên Báo điện tử (thanhtra.com.vn).

Hoạt động tuyên truyền của Báo Thanh tra đã bám sát công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TTCP cũng như các chương trình, kế hoạch, công tác của TTCP, của ngành thanh tra và các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước. Báo cũng đã phản ánh về các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những nhiệm vụ và kết quả công tác của TTCP và ngành Thanh tra.

Bet188 dang nhap

Viện Khoa học và Chiến lược Thanh tra, trong năm đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổ chức tọa đàm khoa học và hoạt động phát triển sự nghiệp. Về cơ bản, các hoạt động hợp tác nghiên cứu với đối tác đã giúp nâng cao vị thế và hình ảnh của đơn vị trong cộng đồng các nhà khoa học cũng như các trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong nước. Kết quả nghiên cứu đã giải quyết những vấn đề từ thực tiễn đang đặt ra tại các bộ, ngành và địa phương liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của ngành Thanh tra.

Trường cán bộ Thanh tra, trong năm 2023 đã bám sát kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo TTCP, sự chỉ đạo, điều hành của chi bộ Đảng, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp cùng sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, nhiều cá nhân đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, các mặt công tác của các ĐVSN có những chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của từng viên chức, người lao động nâng cao. Tinh thần đoàn kết nhất trí được tăng cường, các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng Thanh tra Chính phủ giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Trung tâm Thông tin, thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin về các hoạt động của TTCP và ngành Thanh tra, nội dung đăng tải thông báo kết luận thanh tra và các tin, bài về các kết luận thanh tra của TTCP được đặc biệt quan tâm.

Các nội dung, chuyên mục trên Cổng được rà soát, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa, bố trí, sắp xếp hợp lý hơn, đảm bảo yêu cầu là kênh thông tin chính thống trên môi trường mạng của TTCP, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của TTCP và ngành thanh tra, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tạp chí Thanh tra, năm 2023, đơn vị đã xuất bản 12 số Tạp chí, đảm bảo đúng kỳ hạn và nâng cao chất lượng nội dung của từng số; đăng tải hơn 3.200 tin, bài trên Tạp chí Thanh tra điện tử. Ngoài ra, Tạp chí điện tử Thanh tra còn triển khai các chuyên mục theo 14 chuyên đề. Đây đều là những vấn đề được thanh tra các bộ, ngành, địa phương quan tâm trong thực tiễn triển khai hoạt động công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc khối cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo và mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua báo cáo đánh giá cùng ý kiến của đại diện các đơn vị tại cuộc họp, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã biểu quyết thống nhất đề nghị Tạp chí Thanh tra được nhận Cờ Thi đua của TTCP, Báo Thanh tra nhận Bằng khen của Tổng TTCP trong năm 2023.

Các đơn vị bầu Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra là Khối trưởng, Tạp chí Thanh tra là Khối phó Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc TTCP năm 2024.

");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO