Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực tổng kết công tác năm 2023

Báo cáo kết quả công tác năm 2023 cho thấy, Cục IV đã tham mưu xây dựng kế hoạch đánh giá công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2022, tham mưu ban hành bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022, công bố kết quả đánh giá công tác PCTN tại các địa phương năm 2022 và gửi kết quả đánh giá đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gồm UBND tỉnh, Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh, thanh tra tỉnh). Tiếp tục hoàn thành việc đánh giá công tác PCTN năm 2021 tại 3 bộ: Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Tài chính.

Ngoài ra, Cục IV tham mưu xây dựng tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về triển khai thực hiện thông báo kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo; tham mưu xây dựng báo cáo chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; chuẩn bị các nội dung trả lời các đại biểu Quốc hội, kiến nghị cử tri tại các kỳ họp Quốc hội, hoàn thành báo cáo công tác PCTN quý I, quý II, 9 tháng đầu năm 2023; tham gia ý kiến về Đề án Kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của Văn phòng Trung ương Đảng…

Bet188 dang nhap

Về kiểm soát tài sản, thu nhập, trong năm 2023, Cục IV đã tham mưu trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”; tham mưu Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 2767/TTCP.C.IV ngày 14/11/2023 về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 gửi đến các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện; triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bet188 dang nhap tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản…

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật PCTN; chủ động nắm tình hình, thông tin phản ánh về tham nhũngTrình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai tại địa bàn huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra chuyên đề về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở…

Về hợp tác quốc tế trong PCTN, năm 2023, Cục IV tham mưu tổng kết Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tham mưu xây dựng, ban hành Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2030; tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ trình Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc công bố báo cáo quốc gia thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; nghiên cứu tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược PCTN, tiêu cực đến năm 2030 của Thanh tra Chính phủ; hoàn thiện dự thảo 1 báo cáo tiến triển hoàn thiện thể chế về PCTN của Việt Nam sau hai chu trình đánh giá…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của tập thể Cục IV đã đạt được trong năm 2023.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam nhấn mạnh, kết quả công tác năm qua của Cục IV thể hiện rõ được vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt là sự phối hợp, chia sẻ của  cấp uỷ, các tổ chức chính trị xã hội và tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong Cục đã tạo động lực cho Cục IV thực hiện nhiệm vụ được giao một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam yêu cầu, Cục IV cần chủ động hơn nữa trong việc đánh giá bộ chỉ số; kiểm soát chặt chẽ các cuộc thanh tra; kiện toàn cơ cấu tổ chức…

Về nhiệm vụ năm 2024, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao trong Cục, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam hi vọng Cục IV sẽ phát huy những kết quả đạt được hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO