Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội tổng kết công tác năm 2023

09/12/2023

Ngày 08/12, tại Hà Nội, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường dự và chỉ đạo hội nghị. Toàn thể công chức Vụ III cùng dự.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết cho thấy, năm 2023, Vụ III đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nước và trực tiếp thực hiện thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các bộ, ngành khối văn hóa, xã hội theo chương trình kế hoạch công tác của Vụ III, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Trong công tác thanh tra, Vụ III đã tham mưu, trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 02 cuộc thanh tra tại Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam và tại Ủy ban Dân tộc. Đối với cuộc thanh tra tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã gửi Dự thảo Kết luận thanh tra báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Đối với cuộc thanh tra tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang củng cố, hoàn chỉnh Báo cáo kết quả thanh tra, xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra.

Đối với nhiệm vụ tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, trong năm 2023, Vụ được Tổng Thanh tra Chính phủ giao xử lý 02 đơn tố cáo theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Đến nay, 01 vụ đã hoàn thành thủ tục đề nghị cử công chức tham gia và đang trình lãnh đạo TTCP thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo; 01 vụ đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, đang xin lịch để báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Bet188 dang nhap

Ngoài ra, Vụ tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác liên quan đến các cuộc thanh tra đã kết luận trong giai đoạn trước, cụ thể, xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, văc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo TW; thực hiện công khai 02 Kết luận thanh tra tại Bộ Y tế và Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam; giải mật 05 Kết luận thanh tra...

Vụ đã cử 02 lãnh đạo Vụ và 08 công chức tham gia các Đoàn, Tổ kiểm tra của Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng tiêu cực; tham gia Ban soạn thảo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các Bộ, ngành và các đơn vị của Thanh tra Chính phủ; theo dõi, nắm thông tin qua các kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo do các Bộ, ngành gửi tới; chủ động trong việc nắm bắt và thông tin hai chiều kịp thời giữa Vụ và Thanh tra các Bộ, ngành thuộc phạm vi quản lý...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của tập thể Vụ III đã đạt được trong năm 2023. Phó Tổng thanh tra đề nghị, tập thể lãnh đạo, Chi ủy cũng như toàn thể công chức Vụ III với tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh, kết quả công tác của một năm qua đã thể hiện rõ được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Vụ luôn sát sao, cụ thể, cũng như tinh thần trách nhiệm cao của công chức trong Vụ.

Cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2024 được Vụ III nêu trong Dự thảo báo cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nêu rõ, đối với một số nhiệm vụ chưa thực hiện đúng theo kế hoạc cũng như tiến độ, chất lượng hiệu quả chưa cao, vì thế Vụ cần tiếp tục phân tích làm rõ các nguyên nhân để đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cần nêu cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của Lãnh đạo, cấp ủy, chi bộ. Đồng thời, tập thể Lãnh đạo Vụ cần chủ động trong công tác nắm tình hình, trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình từ sớm để xác định phạm vi, nhiệm vụ của các đoàn, các tổ, có trọng tâm, trọng điểm trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường yêu cầu, trong công tác chuyên môn phải khách quan, công tâm, kỹ lưỡng, thận trọng trong từng nhiệm vụ, trong từng kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường mong muốn và bày tỏ sự tin tưởng tập thể lãnh đạo Vụ luôn đoàn kết, nhất trí, gương mẫu xây dựng Vụ III trong năm 2024 là Vụ điển hình, toàn diện về tất cả các mặt công tác.


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO