Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp tổng kết năm 2023

15/12/2023

Ngày 15/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và chỉ đạo. Toàn thể Lãnh đạo, công chức Vụ II cùng dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2023, Vụ II đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Trong quá trình tổ chức, chỉ đạo điều hành các đoàn thanh tra, tổ công tác, Lãnh đạo Vụ thường xuyên quán triệt đối với Trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra đề cao ý thức, tổ chức kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, kịp thời chỉ đạo, xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công việc.

Trong năm, Vụ II đã xây dựng, hoàn thiện, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ một số dự thảo Kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra trước năm 2023; đã tham mưu Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện giải mật và công khai 2 Kết luận thanh tra; chủ trì 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Đối với các cuộc thanh tra đột xuất được giao, Vụ đang khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, báo cáo Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để nắm tình hình 1 cuộc và chuẩn bị các thủ tục khảo sát, nắm tình hình để thanh tra theo kế hoạch.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ II đã tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, rà soát vụ việc liên quan đến Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 và đã có Văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả. Đối với 18 đơn thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền, Vụ đã ký văn bản chuyển đơn đến Ban Tiếp công dân Trung ương để xử lý đơn theo quy định.

Về công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các bộ, ngành được phân công theo dõi,  Vụ II luôn chú trọng theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành gửi báo cáo kết luận thanh tra, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện báo cáo đúng thời hạn và nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các bộ, ngành được phân công theo dõi và đề xuất Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kịp thời nhằm trong triển khai, thực hiện công tác thanh tra…

Bet188 dang nhap

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích thuận lợi, khó khăn, chỉ ra nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề ra một số giải pháp khắc phục.

Ghi nhận nội dung báo cáo, các ý kiến trình bày tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức Vụ II khắc phục khó khăn, chủ động hơn, sâu sát hơn, quyết liệt hơn để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam yêu cầu, trong thời gian tới, Vụ II cần tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, nhất là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, công tác xây dựng thể chế, tham mưu, tổng hợp, báo cáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng và Tổng Thanh tra Chính phủ; bám sát chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phụ trách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Thanh tra Chính phủ nhằm triển khai và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được phân công, phụ trách.


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO