Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định kiểm tra tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

22/11/2023

Ngày 22/11, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, đồng chí Lê Tiến Đạt, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ chủ trì cùng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 353/KL-TTCP ngày 31/12/2020 của Thanh tra Chính phủ tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank).

Quyết định số 637/QĐ-TTCP ngày 15/11/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 353/KL-TTCP ngày 31/12/2020 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động tín dụng và đầu tư tài chính tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank).

Thời hạn kiểm tra là 10 ngày làm việc kể từ ngày đối tượng kểm tra nhận được Quyết định thanh tra. Tổ kiểm tra gồm 04 thành viên, ông Dương Văn Phấn, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Bet188 dang nhap

Tại buổi công bố, đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí, Ngân hàng Pvcombank khẳng định chấp hành nghiêm quyết định kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, đồng thời giao các đầu mối chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Tổ kiểm tra.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Đạt, Vụ trưởng, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ cho biết, đây là cuộc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch của Bet188 dang nhap trong năm 2023. Mục đích nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kết luận thanh tra cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; qua đó xem xét đánh giá nội dung nào đã thực hiện, đang thực hiện và nội dung nào chưa thực hiện, làm rõ nguyên nhân và các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó TTCP tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra đề nghị, trong quá trình Tổ thực hiện nhiệm vụ đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Pvcombank, Tập đoàn Dầu khí phối hợp chặt chẽ với Tổ để làm việc, cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Tổ.

Đối với Tổ kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Đạt yêu cầu, thực hiện đúng mục đích, phạm vi, nội dung, thời gian theo kế hoạch kiểm tra được phê duyệt; chấp hành theo đúng quy định pháp luật về thanh tra và các quy định pháp luật liên quan.


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO