Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2023

13/12/2023

Ngày 12/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP), Vụ Pháp chế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy dự và phát biểu chỉ đạo. Toàn thể cán bộ, công chức Vụ Pháp chế cùng dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, Vụ Pháp chế đã tích cực, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan TTCP. Các mặt công tác xây dựng thể chế, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Nội dung công tác pháp chế thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo TTCP. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Vụ thống nhất, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, phù hợp với năng lực, sở trường của từng công chức. Tập thể chi bộ, công chức trong Vụ luôn đoàn kết, cố gắng, nỗ lực hòa thành tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và luôn chấp hành tốt chế độ, nội quy làm việc của cơ quan.

Năm 2023, Vụ Pháp chế đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo TTCP ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác pháp chế và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bet188 dang nhap

Vụ chủ trì tham mưu với lãnh đạo TTCP xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 2022. Xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Trong năm 2023 công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Vụ cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, như: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt trực tuyến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành để phổ biến sâu rộng tới các bộ, ngành, địa phương; Biên soạn, phát hành sách “Những điểm mới và nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022” phát hành tới các bộ, ngành, địa phương; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11). Tổ chức hội nghị tọa đàm về chủ đề “Đưa Luật Thanh tra năm 2022 vào cuộc sống”…

Năm 2023, Vụ Pháp chế đã thực hiện nghiên cứu, góp ý các hơn 40 dự thảo văn bản pháp luật do các bộ, ngành gửi xin ý kiến; tham mưu văn bản hướng dẫn, trả lời về chuyên môn, nghiệp vụ đối với trên 100 trường hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Vụ Pháp chế trong thời gian qua, đồng thời khẳng định đến thời điểm này Vụ Pháp chế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng Thanh tra cho rằng, đạt được kết quả đó là sự đoàn kết nhất trí, sự đồng lòng, công tâm và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức trong Vụ

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đề nghị thời gian tới Vụ Pháp chế tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, các quy định của ngành như Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp dân...

Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy cho rằng, pháp chế là công tác rất phức tạp, nhiệm vụ thời gian tới còn nhiều nặng nề, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí trách nhiệm, Phó Tổng Thanh tra hi vọng  năm 2024 tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Pháp chế sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO