Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Văn phòng Bet188 dang nhap tổng kết công tác năm 2023

14/12/2023

Ngày 13/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng cùng dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2023, với sự quyết tâm, đồng lòng của Lãnh đạo, công chức và người lao động Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo TTCP trên các lĩnh vực.

Văn phòng đã tham mưu giúp Tổng TTCP tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động chung của cơ quan TTCP và ngành thanh tra, tổng hợp thông tin quản lý phục vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối chương trình làm việc của Tổng TTCP, các Phó Tổng TTCP, các đơn vị trực thuộc theo chương trình công tác năm 2023.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất mà Tổng TTCP giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 các phòng, ban thuộc Văn phòng đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập thể công chức và người lao động Văn phòng đã có nhiều nỗ lực, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; công tác xây dựng thể chế được quan tâm, xây dựng có chất lượng, áp dụng thực tiễn; Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.

Bet188 dang nhap

Công tác tham mưu tổng hợp, cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) có nhiều cố gắng, chất lượng được nâng lên; công tác quản trị đã đi vào ổn định đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, ngày càng cao; công tác mua sắm đảm bảo đúng chính sách, chế độ và tiết kiệm; công tác tài vụ đã bám sát kế hoạch ngân sách được duyệt, chủ động tham mưu đảm bảo kịp thời phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; công tác quản lý, sử dụng phương tiện an toàn, chặt chẽ, hiệu quả.

Tập thể công chức và người lao động Văn phòng luôn thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn và phát huy tốt truyền thống đoàn kết, gắn bó, chia sẻ giúp đỡ nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống. Không có biểu hiện bè phái, cục bộ, thân tín để mưu cầu lợi ích cá nhân. Có lối sống lành mạnh, không có các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.Trong công tác phê và tự phê luôn thẳng thắn, biết lắng nghe, thành thật sửa chữa, khắc phục tồn tại.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo TTCP, Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng đã đạt được trong năm 2023.

Chia sẻ với những khó khăn của công chức, người lao động Văn phòng, Phó Tổng Thanh tra cho rằng, Văn phòng là đơn vị có nhiều nhiệm vụ đa dạng, tổng hợp, vất vả, có nhiều việc đột xuất, nhiều lúc phải làm việc ngoài giờ hành chính. Việc tổ chức thực hiện các công tác hành chính, KSTTHC, CCHC, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý, điều hành phương tiện, phục vụ đảm bảo các hoạt động của TTCP theo yêu cầu của lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng TTCP đều là những việc quan trọng, có tác động đến công việc của cả cơ quan.

Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy ghi nhận các đề xuất của Văn phòng TTCP về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Văn phòng TTCP quan tâm tạo điều kiện hơn nữa tới đời sống vật chất của cán bộ công chức và người lao động thuộc Văn phòng TTCP…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy, Chánh Văn phòng TTCP Nguyễn Mạnh Hường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TTCP trong việc kiện toàn tổ chức nhân sự, tạo điều kiện về chủ trương, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc cho Văn phòng…

Trên cơ sở kết quả công tác năm 2023, Văn phòng TTCP đã tiến hành phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2023 theo đúng quy định của TTCP. 


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO