Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Trường Cán bộ Thanh tra tổng kết công tác năm 2023

15/12/2023

Ngày 14/12, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và chỉ đạo tại hội nghị. Toàn thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động Trường Cán bộ Thanh tra cùng dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP), sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP, Trường Cán bộ Thanh tra đã xây dựng được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ Đảng uỷ, Ban giám hiệu đến các tổ chức đoàn thể.

Năm 2023, Ban Giám hiệu nhà trường đổi mới phương thức lãnh đạo, luôn tiên phong, đi đầu trong việc áp dụng mô hình, cách làm mới đối với các lĩnh vực công tác. Vì vậy, kết quả các mặt công tác của Trường Cán bộ Thanh tra năm vừa qua luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 12/12/2023, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức được 76 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho 8.540 học viên. Kết quả, trong năm 2023, nhà trường đạt 253,33% kế hoạch được Tổng TTCP giao. Trong đó có 40 lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cho 3.507 học viên. Đối với các lớp tổ chức theo nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng của các Bộ ngành, địa phương, nhà trường tổ chức 36 lớp cho 5.033 học viên.

Cũng trong năm 2023, Trường Cán bộ Thanh tra tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức quản lý lớp và mở rộng liên kết đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục triển khai việc giảng dạy theo hình thức trực tuyến kết hợp với tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tập trung. Tích cực quảng bá, liên hệ với các bộ ngành, địa phương, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nhằm đáp ứng thực tiễn công tác của ngành.

Hiện nay, Trường Cán bộ Thanh tra đã hoàn thành việc cập nhật quy định pháp luật mới có hiệu lực, rà soát, chỉnh sửa nội dung chuyên đề trong chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiêp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính và dự kiến tổ chức thẩm định nghiêm thu tài liệu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra mới vào tháng 12/2023.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các Bộ ngành, địa phương, nhà trường đã biên soạn mới 8 bộ tài liệu và sửa đổi, bổ sung 13 bộ tài liệu bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn để phục vụ nhu cầu nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng có nhu cầu.

Ngoài ra, các hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác thông tin, tư liệu và các nhiệm vụ công tác hành chính, tổ chức cũng được nhà trường triển khai đồng bộ, hiệu quả…

Bet188 dang nhap

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy ghi nhận và đánh giá cao kết quả và sự nỗ lực của Trường Cán bộ Thanh tra trong năm 2023.

Phó Tổng Thanh tra cho biết, trong bối cảnh chung toàn cầu có nhiều khó khăn, nhưng tập thể nhà trường đã đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, khắc phục khó khăn hoàn thành vượt định mức được giao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Tổng Thah tra Lê Sỹ Bảy yêu cầu Trường Cán bộ Thanh tra tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí;  có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ của ngành. Bên cạnh đó, hoàn thành sớm và ban hành bộ giáo trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. Đồng thời chủ động, có kế hoạch, phương án sử dụng Trung tâm đào tạo tại Nha Trang có hiệu quả.

Với những kết quả đạt dược trong năm 2023, Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy bày tỏ tin tưởng năm 2024 Trường Cán bộ Thanh tra sẽ tiếp tục duy trì, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đao và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng ngày, Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra đã tiến hành tổng kết công tác Đảng năm 2023.

Trong năm 2023, với  tinh thần đoàn kết, Đảng uỷ Trường Cán bộ Thanh tra đã lãnh đạo quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 2222KH-TTCP ngày 22/12/2022 của TTCP về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2023, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có sự đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác chiêu sinh, quản lý lớp học; phát triển đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong việc tự chủ…

Bet188 dang nhap

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sự cố gắng, có ý thức trách nhiệm trong công việc. Nhận thức của từng cán bộ đảng viên ngày càng có chuyển biến tích cực, đã thấm nhuần lời dạy của Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có nhận thức đúng đắn về đạo đức người cán bộ thanh tra…

Toàn Đảng bộ có sự thông suốt về tư tưởng, về đường lối lãnh đạo, có tinh thần đoàn kết, thống nhất. Đã xây dựng và lãnh đạo được các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị đoàn kết, gắn bó; tập hợp được sức mạnh tập thể, chung tay góp sức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO