Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Tạp chí Thanh tra tổng kết công tác năm 2023

14/12/2023

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường dự và phát biểu chỉ đạo. Toàn thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động Tạp chí cùng dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2023, Tạp chí Thanh tra đã thực hiện đúng Quy chế làm việc của TTCP và của Tạp chí đã ban hành. Trong công tác tuyên truyền, đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin - Truyền thông.

Trong đó, đã xuất bản 12 số Tạp chí in, chủ yếu phát hành đến các cơ quan quản lý nhà nước, Thanh tra các bộ, các sở, ngành, địa phương. Việc xuất bản Tạp chí đúng kỳ hạn và đảm bảo nâng cao chất lượng nội dung của từng số.

Nội dung và hình thức ấn phẩm Tạp chí in đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung, có nhiều bài viết nghiên cứu chuyên sâu, được đánh giá cao; hình thức được trình bày đẹp, trang trọng và chất lượng.

Bet188 dang nhap

Tạp chí điện tử đã có nhiều tin, bài tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động chỉ đạo của Bí thư Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP và các bộ, ngành, địa phương về các hoạt động của ngành Thanh tra; các kết quả đạt được từ công tác thanh tra, kết luận thanh tra của TTCP được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm…

Ngoài việc xuất bản Tạp chí Thanh tra in và vận hành Tạp chí điện tử, Tạp chí Thanh tra đã phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo trong khuôn khổ đề tài cấp quốc gia. Đồng thời, phối hợp với Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi tọa đàm về công tác tuyên truyền về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Tạp chí Thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Cường đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo, Cấp uỷ và toàn thể viên chức, người lao động Tạp chí Thanh tra. Tập thể lãnh đạo, cấp uỷ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2023.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường đánh giá nội dung của Tạp chí in và Tạp chí điện tử có nhiều bài viết nghiên cứu chuyên sâu, phản ánh tổng hợp các lĩnh vực quản lý nhà nước, về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; các bài viết đã phản ánh được sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban cán sự Đảng, Tổng TTCP trong triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 đối với TTCP và toàn ngành Thanh tra.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Cường yêu cầu Tạp chí phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tổng hợp xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trình lãnh đạo TTCP về giao thực hiện nhiệm vụ chính trị tuyên truyền công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, PCTN và một số sự kiện, hoạt động của TTCP và ngành Thanh tra năm 2024.

Cùng với đó, Tạp chí cần nâng cao chất lượng các bài viết nghiên cứu chuyên sâu. Việc đăng tải tin, bài tuyên truyền phải đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích; việc thực hiện các chuyên đề phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của TTCP và ngành Thanh tra.

Đồng thời, tích cực phối hợp với các cục, vụ, đơn vị và Thanh tra các bộ, ngành địa phương trong công tác tuyên truyền để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo theo chuyên đề nhằm nâng cao trình độ của Phóng viên, Biên tập viên, nâng cao chất lượng tin, bài đăng trên tạp chí thanh tra.

 


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO