Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2023

18/12/2023

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Báo Thanh tra tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) và sự phối hợp công tác của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP và thanh tra các bộ, ngành, địa phương, tập thể viên chức, người lao động (VCNLĐ) Báo Thanh tra đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, dù gặp khó khăn nhưng Báo Thanh tra đã triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành của Báo Thanh tra; thực hiện việc phân công, phân nhiệm, giao định mức công tác cụ thể đối với VCNLĐ. Việc đánh giá VCNLĐ hàng năm thực hiện theo đúng quy định.

Báo Thanh tra thực hiện ngày càng có chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là các hoạt động của TTCP và ngành Thanh tra; bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo. Chất lượng tin bài từng bước được cải thiện.

Đáng lưu ý, Báo Thanh tra đã chủ động khắc phục khó khăn, cân đối được thu chi; tích cực khai thác các nguồn thu; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho VCNLĐ; thực hiện nộp thuế và bảo hiểm xã hội đúng tiến độ.

Bet188 dang nhap

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Báo Thanh tra tiếp tục thực hiện xuất bản báo in và các số chuyên đề, số đặc biệt theo kế hoạch và sự chỉ đạo của lãnh đạo TTCP. Tập trung tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của TTCP và ngành Thanh tra. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, kịp thời, định hướng dư luận hiểu rõ hơn về kết quả tích cực trong công tác của TTCP và ngành Thanh tra. Tiếp tục phối hợp với bộ ngành, địa phương để tăng chất lượng thông tin tuyên truyền và số lượng phát hành.

Tăng cường công tác quản lý VCNLĐ, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế xuất bản và các quy chế, quy định nội bộ của cơ quan. Đồng thời, tiếp tục thực hiện kiện toàn công tác tổ chức cán bộ của cơ quan.

Phát biểu tại chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao về kết quả công tác năm 2023. Báo Thanh tra đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo điều hành của TTCP trên 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử. Hoàn thành tốt mọi hoạt động trên tất cả các lĩnh vực tuyên truyền, đảm bảo công tác tài chính. Ngoài ra, Báo Thanh tra làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác công đoàn, từ thiện…

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường, đạt được kết quả đó là sự nỗ lực của từng VCNLĐ, đặc biệt là tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu Báo Thanh tra đã chỉ đạo và quan tâm đến mọi mặt hoạt động của đơn vị.

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường đề nghị tập thể Báo Thanh tra tập trung đăng tải tin, bài đúng tôn chỉ mục đích, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của TTCP và ngành Thanh tra, đảm bảo thông tin chính xác, khách quan, kịp thời, định hướng dư luận hiểu rõ về kết quả tích cực trong công tác thanh tra và ngành Thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra lưu ý Báo Thanh tra tập trung vào những tuyến bài có chất lượng, hiệu quả, quan tâm tới các cuộc sinh hoạt chuyên môn, các cuộc thi báo chí…

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chỉ đạo Báo Thanh tra phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức Cán bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng TTCP về nguồn ngân sách. Chủ động, linh hoạt, đảm bảo nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động của Báo.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Cường bày tỏ tin tưởng năm 2024 Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và toàn thể VCNLĐ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO