Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Danh sách cá nhân đề nghị tặng Huân chương lao động và chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2022

11/07/2023

Ngày 10/7/2023 Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ có văn bản số 347/TCCB-TĐKT về việc đưa thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ, nội dung đề nghị xét tặng Huân chương lao động và chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Toàn văn thông tin theo nội dung đính kèm

Tài liệu đính kèm:


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO