Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Tổng hợp tình hình công khai

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

12/10/2023

Ngày 11/10/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

20/07/2023

Ngày 20/7/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

19/04/2023

Ngày 14/4/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

28/02/2023

Ngày 24/2/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

11/01/2023

Ngày 10/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

06/12/2022

Ngày 17/11/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

26/10/2022

Ngày 24/10/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

14/07/2022

Ngày 14/7/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

20/04/2022

Ngày 19/4/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

12/01/2022

Ngày 11/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công khai dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.