Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap


Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp...

Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp... Ngày 15/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và chỉ đạo. Toàn...

Trường Cán bộ Thanh tra tổng kết công tác năm 2023

Trường Cán bộ Thanh tra tổng kết công tác năm 2023 Ngày 14/12, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và chỉ đạo tại hội nghị. Toàn thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động Trường...

Văn phòng Bet188 dang nhap tổng kết công tác năm 2023

Văn phòng Bet188 dang nhap tổng
 kết công tác năm 2023 Ngày 13/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động Văn...

Tạp chí Thanh tra tổng kết công tác năm 2023

Tạp chí Thanh tra tổng kết công tác năm 2023 Ngày 13/12, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường dự và phát biểu chỉ đạo. Toàn thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động...

Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2023

Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2023 Ngày 12/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP), Vụ Pháp chế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy dự và phát biểu chỉ đạo. Toàn thể cán bộ, công...

Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực tổng kết công tác năm 2023

Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực tổng kết công tác năm 2023 Ngày 12/12, Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Toàn thể cán bộ,...

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2023

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2023 Ngày 12/12, Trung tâm Thông tin tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường dự và phát biểu chỉ đạo. Toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin cùng dự hội nghị.

Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tổng kết công tác năm 2023

Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tổng kết công tác năm 2023 Ngày 12/12 tại trụ sở Báo Thanh tra, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Bet188 dang nhap (TTCP) tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo...

Hội nghị Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN lần thứ 19

Hội nghị Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN lần thứ 19 Triển khai Điều 6 khoản 3 của Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và Điều 2 khoản 1 của Các điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC), từ 29-30/11/2023, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ đã tham dự Hội nghị...

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội tổng kết công...

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội tổng kết công... Ngày 08/12, tại Hà Nội, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường dự và chỉ đạo...

VIDEO