Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I)

25/05/2019

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I)

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I)​ là đơn vị thuộc Bet188 dang nhap , có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, gồm: Thông tin và Truyền Thông, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành khối kinh tế ngành); có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi phụ trách.

Vụ trưởng

         Ông Hoàng Hưng

         ĐT: 08049199

         Email: [email protected]

Phó Vụ Trưởng
       Ông Lê Quang Tiệp
       ĐT: 080 49281
       Email: [email protected]
 
Phó Vụ trưởng
       Ông Đinh Đăng Lập
        ĐT: 
        Email: [email protected]
Phó Vụ trưởng
        Ông Vũ Quốc Công
         ĐT: 080. 48858
         Email: [email protected]
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


'); mywindow.document.write(''); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.write('

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

'); mywindow.document.write($(".article").html()); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); }

VIDEO