Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Tạp chí Thanh tra

25/05/2019

Tạp chí Thanh tra

Tạp chí Thanh tra là cơ quan Báo chí của Thanh tra Chính phủ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực hoạt động khác theo quy định của Luật Báo chí và của Thanh tra Chính phủ .

Tạp chí Thanh tra là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở chính của Tạp chí Thanh tra đặt tại thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 220, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

 
 
 
 
Phó Tổng Biên Tập 
        Ông Đỗ Mạnh Hùng
        ĐT:  080 49076; Di động: 0918635289
        Email: hungdm@iife.net
Phó Tổng Biên Tập 
        Ông Trần Đắc Xuyên
        ĐT: 080 43224
        Email: xuyentd@iife.net
Phó Tổng Biên tập
        Ông Lê Thế Chiến
        ĐT: 080 49082
        Emai: [email protected]
Chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Thanh tra xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


'); mywindow.document.write(''); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.write('

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

'); mywindow.document.write($(".article").html()); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); }

VIDEO