Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn

25/05/2019

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn

Bet188 dang nhap

Họ và tên: ĐẶNG CÔNG HUẨN

Năm sinh: 25/9/1963.

Quê quán: Thạch Phước – Giồng Riềng – Kiên Giang.

Học hàm, học vị: Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

ĐT: 08048597.

Email: [email protected]

 

Trách nhiệm:

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3, gồm 20 tỉnh, thành phố phía Nam; chỉ đạo công tác Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra; Kế hoạch, tài chính, tổng hợp; thi đua khen thưởng.

 

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III), Cục Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra (Cục V) và Vụ Kế hoạch - Tổng hợp.


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO