Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III)

25/05/2019

Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III)

Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III)​ là đơn vị thuộc Bet188 dang nhap , có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước và trực tiếp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các địa phương thuộc khu vực 3, gồm 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:  Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Nnh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong phạm vi được phân công phụ trách
Cục III có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và có con dấu riêng.
 
Cục trưởng
        Ông Đào Trung Kiên
        ĐT: 08086789
        Email: kiendt@iife.net
        
Phó Cục trưởng
        Ông Nguyễn Đức Hương
        ĐT: 08083317
        Email: huongnd@iife.net
 
Phó Cục trưởng
        Ông Nguyễn Trường Giang
        Điện thoại: 08086001
        Email: [email protected]
 
Phó Cục trưởng
        Ông Nguyễn Văn Cảnh
        Điện thoại: 08083227
        Email: [email protected]
 
Phó Cục trưởng
  Ông Ngô Văn Khương
  Điện thoại:
 
Chức năng, nhiệm vụ của Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


'); mywindow.document.write(''); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.write('

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

'); mywindow.document.write($(".article").html()); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); }

VIDEO