Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Cục Phòng, Chống tham nhũng (Cục IV)

25/05/2019

Cục Phòng, Chống tham nhũng (Cục IV)

Cục Phòng, Chống tham nhũng (gọi tắt là Cục IV) là đơn vị thuộc Bet188 dang nhap , có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là PCTN); thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra theo thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ khi được Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Cục IV có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và có con dấu riêng.​     

Cục trưởng
       Ông Hoàng Thái Dương
       ĐT: 080 48997
       Email: [email protected]
Phó Cục trưởng​
       Ông Đặng Hùng Sơn
       ĐT: 08048392​
       Email: dhson@iife.net
Phó Cục trưởng
       Ông Lê Ngọc Quang
       ĐT: 08048230
       Email: quangln@iife.net
Phó Cục trưởng
  Nguyễn Viết Thạch
  ĐT:
Chức năng, nhiệm vụ của Cục Phòng, Chống tham nhũng xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


'); mywindow.document.write(''); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.write('

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

'); mywindow.document.write($(".article").html()); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); }

VIDEO