Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Báo Thanh tra

25/05/2019

Báo Thanh tra

Báo Thanh tra là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, có chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trọng tâm là lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng lực lượng ngành; thông tin trung thực, khách quan, kịp thời về hoạt động của ngành thanh tra theo quy định của Luật báo chí và của Thanh tra Chính phủ.

Báo Thanh tra là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở chính của Báo Thanh tra đặt tại thành phố Hà Nội.​

Địa chỉ: Số 100, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Phó Tổng Biên tập phụ trách
        Bà Nguyễn Thị Hoa
        ĐTDĐ:  0366 908888
        Email: [email protected]

Phó Tổng biên tập 

          Ông Nguyễn Văn Lương

           ĐT:043.3501568

           Email: luongnv@iife.net

Phó Tổng biên tập 

            Ông Nguyễn Tuấn Anh

            ĐT: 043.352 7333

            Email: [email protected]

Phó Tổng biên tập

          Ông Đỗ Công Định

          ĐT: 043.3501887

          Email: đinhc@iife.net​​

Chức năng, nhiệm vụ của Báo Thanh tra xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


'); mywindow.document.write(''); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.write('

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

'); mywindow.document.write($(".article").html()); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); }

VIDEO