Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Ban Tiếp công dân Trung ương

25/05/2019

Ban Tiếp công dân Trung ương

Địa chỉ: Số 1, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Vụ trưởng, Trưởng ban
       Ông Nguyễn Hồng Điệp
       ĐT: 080 49168
       Email: diepnh@iife.net
 
 
 
 
Phó Trưởng ban
       Ông Nguyễn Duy Bính 
       ĐT: 080 49669
       Email: binhnd@iife.net
Phó Trưởng ban
       Ông Trần Quốc Dũng
       ĐT: 080 49068
       Email: dungtq@iife.net
Phó Trưởng ban
  Bà Lê Thị Hương Trà
  Điện thoại: 080 85679
Phó Trưởng ban
  Ông Phạm Thế Sự
  ĐT:
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân Trung ương xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


'); mywindow.document.write(''); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.write('

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

'); mywindow.document.write($(".article").html()); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); }

VIDEO