Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Tài liệu Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

14:58 18/12/2023

Tài liệu Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Đăng tải tài liệu phục vụ tổng kết công tác năm 2023

09:15 21/11/2023

Tài liệu phục vụ tổng kết công tác năm 2023

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc đánh giá thực thi Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng

16:56 15/11/2023

Ngày 14/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc đánh giá thực thi Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng.

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 134 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

16:53 15/11/2023

Ngày 10/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 134 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 14 cá nhân thuộc Bet188 dang nhap

16:51 15/11/2023

Ngày 10/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 14 cá nhân thuộc Bet188 dang nhap .

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 289 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

16:48 15/11/2023

Ngày 10/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 289 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 30 cá nhân ngoài ngành Thanh tra đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

16:43 15/11/2023

Ngày 10/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 30 cá nhân ngoài ngành Thanh tra đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Tạp chí Thanh tra

16:57 13/11/2023

Ngày 8/11/2023, Tạp chí Thanh tra đã ban hành Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

09:55 13/11/2023

Ngày 10/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

09:48 13/11/2023

Ngày 10/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

VIDEO