Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra


Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 23/11/2023

Các ý kiến đóng góp