Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ thông tin báo cáo của ngành Thanh tra


Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ thông tin báo cáo của ngành Thanh tra

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 15/10/2023

Các ý kiến đóng góp