Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra trong cơ quan Thanh tra (lần 2)


Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra trong cơ quan Thanh tra (lần 2) trước ngày 30/6/2023

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 30/06/2023

Các ý kiến đóng góp