Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành


Dự thảo Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 10/02/2023

Các ý kiến đóng góp