Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"


Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 17/09/2022

Các ý kiến đóng góp