Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Dự án đầu tư chuẩn bị đầu tư

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng CSDL QG về kiểm soát tài sản, thu nhập"

04/08/2021

Ngày 15/7/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 395/QĐ-TTCP phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng CSDL QG về kiểm soát tài sản, thu nhập"

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Mua sắm hệ thống thiết bị chuyển mạch tầng, chuyển mạch lõi"

04/08/2021

Ngày 15/7/2021 Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 393/QĐ-TTCP phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Mua sắm hệ thống thiết bị chuyển mạch tầng, chuyển mạch lõi"

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung"

04/08/2021

Ngày 15/7/2021 Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 394/QĐ-TTCP phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung"