Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Địa chỉ liên hệ các đơn vị thuộc thanh tra chính phủ

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1

VỤ PHÁP CHẾ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Trần Đăng Vinh Vụ Trưởng 080 49021 [email protected]
  Nguyễn Văn Tuấn Phó Vụ trưởng 080 48861 [email protected]
  Trần Văn Long Phó Vụ trưởng 080 49041 [email protected]
2

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Hữu Hòa Vụ trưởng 08049187 [email protected]
  Ngô Khánh Luận Phó Vụ trưởng 080 49225 [email protected]
  Nguyễn Duy Đông Phó Vụ trưởng   [email protected]
    Phó Vụ trưởng 080 48521 [email protected]
3

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Tuấn Anh Vụ Trưởng 080.49062 [email protected]
  Đỗ Trung Kiên Phó Vụ trưởng 080 48398 [email protected]
  Trịnh Như Hoa Phó Vụ trưởng 080 49179 [email protected]
4

VỤ KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

        [email protected]
  Văn Tiến Mai Phó Vụ trưởng 080 49040​ [email protected]
  Lê Quang Linh Phó Vụ trưởng 080 48146 [email protected]
  Vũ Hồng Khánh Phó Vụ trưởng   [email protected]
5

VĂN PHÒNG

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Mạnh Hường Chánh Văn phòng​ 080 49171 [email protected]
  Phạm Thị Thu Hương Phó Chánh Văn phòng​ 080 49009 [email protected]
  Huỳnh Thị Xuân Đào Phó Chánh Văn phòng    
6

VỤ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Hoàng Hưng Vụ trưởng 08048873 hoanghung@iife.net
  Dương Văn Phấn Phó Vụ Trưởng 080 48001 phandv@iife.net
    Phó Vụ Trưởng 080 49225 [email protected]
  Nguyễn Mạnh Cường Phó Vụ Trưởng 08048012 [email protected]
7

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KINH TẾ NGÀNH (VỤ I)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Dương Quốc Huy Vụ trưởng 080 49199 [email protected]
  Lê Quang Tiệp Phó Vụ Trưởng 080 49281 [email protected]
  Nguyễn Duy Bính Phó Vụ Trưởng 080 48860 [email protected]
  Đinh Đăng Lập Phó Vụ Trưởng    
8

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI NỘI CHÍNH VÀ KINH TẾ TỔNG HỢP (VỤ II)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Quang Thía Vụ Trưởng 080 48864 [email protected]
  Đỗ Mạnh Hùng Phó Vụ Trưởng 080 49015 [email protected]
  Nguyễn Mạnh Hà  Phó Vụ trưởng  

[email protected]

  Trần Xuân Dũng  Phó Vụ Trưởng 080. 48389 [email protected]
9

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI VĂN HÓA, XÃ HỘI (VỤ III)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Lê Hồng Lĩnh Vụ trưởng 080 49168 [email protected]
  Nguyễn Hữu Nhường Phó Vụ Trưởng 080 49322 [email protected]
  Phan Thăng Long Phó Vụ Trưởng 080 44353 [email protected]
  Diêm Đăng Việt Phó Vụ Trưởng   [email protected]
10

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 1 (CỤC I)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Đức Hải Cục Trưởng 080 44304 [email protected]
  Ngô Văn Cường Phó Cục trưởng 080 49421 [email protected]
  Phạm Hùng Phó Cục trưởng 080 49167 [email protected]
  Lê Ngọc Quang Phó Cục trưởng 080 49088 [email protected]
11

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 2 (CỤC II)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Hồng Giang Cục Trưởng 080 49035 [email protected]
  Phùng Xuân Kiên Phó Cục Trưởng 080 48867 [email protected]
  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Cục Trưởng 080 49182 [email protected]
12

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 3 (CỤC III)

Địa chỉ liên hệ: Số 210 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

  Trần Văn Mây Cục trưởng 080 86789 [email protected]
  Ngô Văn Khương Phó Cục trưởng 080 488531 khuongnv@iife.net
  Nguyễn Đức Hương Phó Cục trưởng 080 83317 [email protected]
  Nguyễn Trường Giang Phó Cục trưởng 080 86001 [email protected]
  Nguyễn Văn Cảnh Phó Cục trưởng 080 83227 [email protected]
13

CỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (CỤC IV)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Hoàng Thái Dương Cục trưởng 080 48997 [email protected]
  Đặng Hùng Sơn Phó Cục trưởng 080 48392​ [email protected]
  Ngô Mạnh Hùng Phó Cục trưởng 080 48230 [email protected]
14

BAN TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Số 1, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

  Nguyễn Hồng Điệp Vụ trưởng, Trưởng ban 080 49168 [email protected]
  Nguyễn Văn Hòa Phó Trưởng ban 080 85679 [email protected]
  Dương Văn Huế Phó Trưởng ban 080 49669 [email protected]
  Trần Quốc Dũng Phó Trưởng ban 080 49068 [email protected]
  Lê Thị Hương Trà Phó Trưởng ban 08085679 [email protected]
15

VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ KHOA HỌC THANH TRA

Địa chỉ: 17 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

  Nguyễn Quốc Văn Viện Trưởng 0243 7470453 [email protected]
  Nguyễn Tuấn Khanh Phó Viện Trưởng 0243 7475765 [email protected]
  Cung Phi Hùng Phó Viện Trưởng 0243 7475683 [email protected]
  Phạm Thị Thu Hiền Phó Viện Trưởng 0243 7470459 [email protected]
16

BÁO THANH TRA

Địa chỉ: Số 100, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

  Nguyễn Thị Hoa Phó Tổng Biên tập phụ trách   [email protected]
  Nguyễn Văn Lương Phó Tổng biên tập 0243 350 1568 [email protected]
  Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng biên tập 0243 352 7333 [email protected]
  Đỗ Công Định Phó Tổng biên tập 0243 350 1887 [email protected]
17 

TẠP CHÍ THANH TRA

Địa chỉ: Số 220, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

  Đào Trung Kiên  Tổng Biên tập  080 49078 [email protected]
  Đỗ Mạnh Hùng Phó Tổng biên tập 080 49076 [email protected]
  Trần Đắc Xuyên Phó Tổng biên tập 080 43224 [email protected]
  Lê Thế Chiến Phó Tổng biên tập 08049082 [email protected]
 18

TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA

Địa chỉ: Đường 69, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Vũ Văn Chiến Hiệu trưởng 0243 7524199 [email protected]
  Nguyễn Huy Hoàng Phó Hiệu trưởng 0243 7522096 [email protected]
  Nguyễn Viết Thạch Phó Hiệu trưởng 0243 7522096 [email protected]
19 

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Đức Thắng Giám đốc 080 48448 [email protected]

VIDEO